Over Popauteurs

 


Popauteurs.NL staat voor het behartigen van de belangen van professionele muziekauteurs. De vereniging, voortgekomen uit de oude Vereniging van Woord- en Toondichters der Lichte Muziek (WTL) en PALM, is opgericht door en voor auteurs. Te vaak werd door anderen over hun belangen beslist en stonden zij alleen. Het werd noodzakelijk de krachten te bundelen. Dankzij die gebundelde krachten werd met succes samenwerking gezocht met andere instellingen die zich op hetzelfde terrein bewegen. Popauteurs.NL is zodoende nu al jaren vertegenwoordigd in organisaties als Stichting Buma Cultuur (voorheen Conamus) , de vereniging Buma, Stichting Stemra, Stichting Leenrecht en Stichting Sociaal Fonds Buma. Ook is Popauteurs.NL gesprekspartner van publieke en commerciële omroepen. Popauteurs.NL doet niet alleen aan belangenbehartiging. Door de jaren heen is de vereniging uitgegroeid tot ontmoetingsplaats voor componisten en tekstschrijvers.POPAUTEUR

Het woord ‘popauteur’ in de verenigingsnaam kan aspirant-leden op het verkeerde been zetten. Natuurlijk telt Popauteurs.NL veel leden die professioneel, dat wil zeggen: beroepsmatig, actief zijn in de muziekwereld. Daarnaast zijn er echter talloze leden voor wie het schrijven van liedjes een (belangrijke) bijzaak is. Ook onder hen bleek de behoefte te bestaan zich aan te sluiten bij vakgenoten. Een belangrijk deel van de activiteiten van Popauteurs.NL is juist op deze groep auteurs gericht. Het woord 'popauteur' is in elk geval van toepassing op het bestuur van Popauteurs.NL. Daarin zitten louter profs, mensen die hun sporen in de muziekindustrie hebben verdiend en die een zekere autoriteit bezitten. Daardoor kunnen zij op voet van gelijkheid communiceren met andere partijen in de muziekwereld, zoals uitgevers en platenmaatschappijen.AUTEURS

Alle componisten en tekstschrijvers kunnen lid worden van Popauteurs.NL. Gerenommeerde hitcomponisten of beginners, iedereen is welkom. Het maakt ook niet uit in welke taal je schrijft. Dankzij de vereniging Popauteurs.NL hoeft een auteur niet alleen te staan. Wekelijks is er een Popauteurs.NL-spreekuur. Daar kunnen leden terecht met vragen over de zakelijke kanten van het vak. Deugt dit contract wel? Mag ik deze buitenlandse melodie zo maar gebruiken? Mijn nummers liggen stof te verzamelen bij een uitgeverij, hoe krijg ik ze terug? Popauteurs.NL heeft een eigen uitgave-contract ontwikkeld dat de auteur in een betere positie plaatst tegenover muziekuitgeverijen. CONTACTEN

Popauteurs.NL is een ontmoetingsplaats voor tekstschrijvers en componisten. Enkele keren per jaar worden er workshops en contactavonden georganiseerd. Dergelijke avonden, waar leden kunnen kennismaken met elkaar en met elkaars werk, blijken elke keer weer erg stimulerend te zijn. Samenwerking tussen leden heeft al heel wat mooie songs opgeleverd. Een ander communicatiemiddel is de digitale nieuwsbrief die om de paar weken verschijnt.

 

LID WORDEN

Door lid te worden, versterk je je positie als tekstschrijver of componist, zonder dat je onafhankelijkheid wordt beperkt. Hoe meer leden Popauteurs telt, des te groter de invloed die de vereniging kan uitoefenen in de diverse besturen.

De contributie bedraagt 65 Euro per jaar. Als lid kan je gebruik maken van het juridisch spreekuur, word je uitgenodigd voor de workshops en contactavonden en ontvang je de digitale nieuwsbrief. De contributie is fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Je kan je aanmelden als lid bij het secretariaat of met het aanmeldformulier op deze site.SPREEKUUR

Elke vrijdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur is er telefonisch spreekuur voor leden met vragen over de zakelijke kanten van het vak: 06-25098637 welke worden beantwoord door onze secretaris Guus Bleyerveld.

Daarnaast is Popauteurs.NL bestuurslid  Ad Kraamer bereikbaar voor vragen van algemene aard.Ad Kraamer  tel.: 0416-374991, e-mail: ad@akm.nl