Nieuws

Nieuwsbrief week 08, 2017

Beste lezer,

Waar de Popauteurs.nl-nieuwsbrief u normaal gesproken elke twee weken bijpraat over relevante gebeurtenissen in het vakgebied, komt het nieuws in deze editie uit uw eigen vereniging. Bert Ruiter heeft namelijk het bestuur verlaten. Daarom kijken we met hem terug op wat er zoal bereikt is en hoe hij de toekomstige positie van auteurs ziet.

Ruiter maakt plaats in bestuur; “Jong bloed is belangrijk”

Het historisch kader: in 1985 richtten Bert Ruiter, ‘zijn’ Jerney Kaagman en o.a. Arnold Mühren en Henk Westbroek de BV Pop op, een beroepsvereniging voor popmuzikanten. De belangrijkste reden voor de oprichting was om de Wet op de Naburige Rechten er doorheen te krijgen. Immers, de Auteurswet regelde dat auteurs voor het openbaar gebruik van hun werken betaald kregen, maar voor uitvoerenden en producenten was nog niets geregeld. Daar zou de WNR vanaf 1993 in gaan voorzien.
Uit affiniteit met de muzikanten die ook auteur waren, ging de BV Pop al snel samenwerken met een van de beroepsverenigingen van Buma/Stemra: de WTL (Woord- en Toondichters der Lichte muziek). De naam WTL werd veranderd in PALM (Professionele Auteurs Lichte Muziek), waar Bert Ruiter zitting nam in het bestuur. Hij bracht zijn ruime ervaring in als muzikant (o.a. in Focus en Earth & Fire), producer en componist. In 2013 werd PALM omgedoopt in Popauteurs.nl.
Popauteurs.nl zit op zijn beurt, samen met vijf andere auteursverenigingen en zes uitgevers, in het bestuur van Buma/Stemra. In die constructie schuilt volgens Ruiter wel een probleem. “Als die zes auteurs niet één geheel vormen, heb je altijd het nakijken. Daarom zou er eigenlijk één auteursclub moeten komen. Alleen dan kun je dingen veranderen.”

Nieuwsgierigheid

Zijn drijfveren laten zich volgens Ruiter in één woord samenvatten: nieuwsgierigheid. “Ik heb altijd willen weten hoe dingen in elkaar steken, hoe ze werken en wat de consequenties zijn. Toen wij BV Pop oprichtten, wisten we van niets. Door ervaringen uit te wisselen kwamen we er heel langzaam achter wat voor business dit eigenlijk is. Als je dat weet, kun je ermee leren omgaan. Dat maakt het leven een stuk makkelijker.”
Om die opgedane kennis vervolgens met de leden te delen, werd onder meer een spreekuur ingesteld, nog altijd een zeer gewaardeerd onderdeel van de dienstverlening van Popauteurs.nl. Die bijstand zou wat Ruiter betreft nog wel iets verder doorgevoerd mogen worden: “Behalve tips en tricks zouden we onze leden ook juridisch kunnen bijstaan op het moment dat zij in een zaak verwikkeld raken.”

Een van de dingen waar Bert Ruiter het meest trots op is, is de totstandkoming van een standaardcontract. “Als je je daar als auteur aan houdt bij het aangaan van een uitgavecontract, kun je je geen buil vallen. Ik had dat graag nog wat willen actualiseren, maar dat is er helaas niet van gekomen. Ik hoop dat daar door het Popauteurs.nl-bestuur nog naar gekeken wordt, want zo’n contract is een heel waardevolle dienst richting je leden.”

Toeslag Ernstig

Een andere kwestie die Ruiter graag nog opgelost had willen zien, is de in zijn ogen ongelijkheid van uitkering tussen ‘lichte muziek’ en ‘ernstige muziek’ door de zogenoemde ‘Toeslag Ernstig’ die al jaren bestaat bij Buma. “Componisten/auteurs en uitgevers in twaalf ‘distributiecategorieën’, waaronder carillonmuziek, ballet, symfonische muziek, orgelmuziek, kamermuziek, harmonie- en fanfaremuziek, ontvangen nu jaarlijks een bepaalde toeslag op hun inkomsten uit die categorieën. Die wordt betaald uit het Sociaal-Culturele Fonds van Buma, maar dat wordt gevuld met voornamelijk opbrengsten uit lichte muziek. Dus simpel gezegd: de popmuziek subsidieert de ernstige muziek. Ik vind dat ernstige en lichte muziek gelijkgeschakeld zouden moeten worden en ik heb vernomen dat daar nu ook wel naartoe wordt gewerkt.”

Opportunisme

Over de huidige positie van auteurs is Bert Ruiter niet heel positief gestemd. “Hoe de politiek in Den Haag en Brussel omgaat met het intellectueel eigendom, voorspelt niet veel goeds. We zijn een beetje de speelbal van hun opportunisme. Als ze tien zetels meer kunnen halen door het af te schaffen, doen ze dat. Ondanks een sterke lobby vanuit onze kant, is het geen onderwerp dat politici aan het hart gaat. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting wordt veel door de vingers gezien. Gelukkig zie je ook positieve bewegingen: gebruikers van streamingdiensten als Netflix en Spotify kunnen vanaf 2018 in de hele EU hun eigen aanbod zien of horen, en Facebook lijkt nu ook bereid om te gaan betalen voor content. Hopelijk worden met dat soort ontwikkelingen betere tijden ingeluid.”

Jong bloed

Voor Bert Ruiter is geen actieve rol meer weggelegd bij het tot stand brengen van een betere positie voor auteurs, want hij heeft het bestuur van Popauteurs.nl dus verlaten. “Ik ben nu 70 en vind het eerlijk gezegd wel mooi geweest. Er is vers, jong bloed bijgekomen in het bestuur en dat is belangrijk. Jonge mensen kijken met een frisse blik, en überhaupt met meer actueel inzicht, naar moderne zaken als de positie van auteurs in de hele streamingontwikkeling. Ik heb wat dat betreft alle vertrouwen in degenen die mijn taken in het bestuur overnemen.”
Wat hij nu zelf gaat doen? “Meer leuke dingen met Jerney ondernemen. We hebben veel vrienden in Frankrijk en daar willen we wat vaker naartoe. Verder heb ik niet zoveel hobby’s, behalve een beetje in de tuin rommelen. En ik krijg nu wat meer tijd om muziek op te zoeken die ik vroeger leuk vond. You’re The Voice van John Farnham bijvoorbeeld, of Walking In Memphis van Marc Cohn. Misschien is dit wel een mooi moment om zelf ook eens een abonnementje op Spotify te nemen.”

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

SaveSave

terug