Mededelingen bestuur

BUMA/STEMRA MAAKT FLEXIBELER RECHTENBEHEER MOGELIJK

Naar aanleiding van een onderzoekoverleg met de Autoriteit Consument & Markt (voorheen de NMA), gaan wij componisten, tekstschrijvers en uitgevers meer keuzemogelijkheden bieden voor de exploitatie van hun auteursrechten. Hiermee lopen wij vooruit op de eisen van de onlangs aangenomen Richtlijn Collectief Beheer. Het flexibel rechtenbeheer, naast de al bestaande regelingen, wordt mogelijk gemaakt door de invoering van een aangepast 'opt-out systeem'. Hierdoor kunt u ervoor kiezen om de exploitatie van uw auteursrechten door Buma/Stemra vanaf 2015 in vijf verschillende categorieën uit te sluiten. In de categorie 'online rechten' is het bovendien mogelijk in subcategorieën auteursrechten uit te sluiten. Het 'opt-out systeem' wordt begin mei 2014 ingevoerd en per die datum kunt u uw keuzes aangeven, die effect zullen hebben per januari 2015, gezien de opzegtermijnen zoals deze nu ook al voor uw lidmaatschap gelden. Gekoppeld aan het aangepaste 'opt-out systeem' is de ontwikkeling van een calculator die - potentiële - leden informeert over de gevolgen van gedeeltelijke of volledige overdracht van de exploitatierechten aan Buma/Stemra. Hierbij zal uitgegaan worden van verschillende gebruiksprofielen die aansluiten bij uiteenlopende groepen rechthebbenden. We gaan op uiteenlopende manieren invulling geven aan de informatievoorziening van flexibel rechtenbeheer in het online domein. Zo wordt niet alleen een onderzoek opgezet rond de thematiek van flexibel beheer maar wordt kennisoverdracht en innovatie over met name online ontwikkelingen gestimuleerd door het organiseren van verschillende netwerkmomenten. Daarnaast wordt een kennisplatform voor start ups opgericht. Relevante marktpartijen, zoals potentiële investeerders en rechthebbenden, worden uitgenodigd hierin te participeren. Belangrijkste doelstelling van het platform is het optimaal faciliteren en stimuleren van nieuwe muziekinitiatieven.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Beste Popauteurs-leden,
Informatie over de online ALV op 29 juni a.s. om 20.00 uur vindt u hier.
De stukken over de fusieplannen vindt u hier.
Eerder werd per abuis een conceptversie van de begroting 2020 geplaatst, deze is vervangen door de (nu beschikbare) definitieve versie, die bovendien een rooskleuriger perspectief biedt.

- Via deze link kunt u de stukken voor de ALV 2019 downloaden.

- Via deze link kunt u de stukken voor de ALV 2018 downloaden.
(De financiële jaarstukken zullen op papier beschikbaar zijn op de ALV.)

- Via deze link kunt u het jaarverslag 2015 downloaden.

- Via deze link kunt u de agenda ALV 2017 downloaden.

- Via deze link kunt u de begrotingen 2016 en 2017, realisatie 2016 downloaden.

- Via deze link kunt u de conceptnotulen ALV Popauteurs 2016 downloaden.

- Via deze link kunt u het jaarverslag Popauteurs 2016 downloaden.

- Via deze link kunt u de Statuten incl. het Regelement downloaden.

- Via deze link kunt u onze Privacyverklaring bekijken.

- Via deze link kunt u de conceptnotulen ALV Popauteurs 2016 downloaden.