Home

  •  Popauteurs.NL: behartigt de belangen van componisten en tekstschrijvers in vele muziekstijlen (dance, rock, pop, jazz, blues, house, Nederlandstalig, cabaret)
  • Popauteurs.NL: is een ontmoetingsplek voor tekstschrijvers en componisten. Op diverse workshops, van o.a. Han Kooreneef en Bob Zimmerman, en contactavonden komen leden tot unieke samenwerkingen.
  • Popauteurs.NL: biedt leden gratis juridisch advies in auteursrechtelijke kwesties. Er is een telefonisch spreekuur voor ‘eerste hulp’ en uitgebreidere bijstand indien noodzakelijk. 
  • Popauteurs.NL: heeft bestuursleden die hun sporen ruimschoots in de muziekindustrie verdiend hebben. Zij communiceren op voet van gelijkheid met andere partijen in de muziekwereld, zoals uitgevers en platenmaatschappijen.
  •  Popauteurs.NL:  is o.a. vertegenwoordigd in de besturen van onder meer Buma/Stemra, Stichting Buma Cultuur en StichtingThuiskopie.

 

FACTS:

  • Popauteurs.NL speelt een belangrijke rol in de hogere BUMA-uitkeringen van live-optredens van Nederlandse artiesten (de zg Live Garing) waarbij op initiatief van Popauteurs.NL een samenwerking tussen de artiesten, boekingskantoren en BUMA tot stand is gebracht.
  • Popauteurs.NL bereidt in samenwerking met BUMA een sterk verbeterde Horeca uitkering voor, waar vooral Nederlandse muziek auteurs profijt van zullen ondervinden.
  • Steeds vaker wordt 'n rechthebbende verzocht om afstand te doen van hun auteursrechten wanneer zij meedoen aan een muziekwedstrijd of in opdracht van derden een muziekwerk schrijven. Vaak staat dan in de algemene voorwaarden dat de desbetreffende organisatie deze werken mag gebruiken ter promotie op radio, tv, internet en geluidsdragers. Niet alleen is het niet toegestaan om deze rechten over te nemen, de rechthebbende loopt op deze manier ook inkomsten mis over zijn creatie. Neem bij dit soort verzoeken altijd contact op met Popauteurs, zodat we je terzijde kunnen staan.