Nieuws

Herinnering ALV 2020

Beste leden van Popauteurs.nl,

Graag herinneren wij jullie er aan dat op 29 juni 2020 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Popauteurs.NL zal plaatsvinden via jullie computerscherm. Coronamaatregelen verhinderen ons de vergadering in een zaal te houden. Onderaan dit bericht tref je aanwijzingen hoe je kunt deelnemen aan de online vergadering.

Dit wordt een heel belangrijke vergadering vanwege de a.s. fusie met BAM!., waarvoor de leden nu definitief hun goedkeuring kunnen geven. Wij verzoeken je, indien je nog vragen hebt betreffende de fusie, deze t/m 26 juni via e-mail aan info@popauteurs.nl door te geven. Overigens kunnen vragen ook tijdens de vergadering nog worden gesteld.

De stukken m.b.t. de fusie vind je hier.

De jaarstukken van Popauteurs vind je op de website van Popauteurs onder; ‘mededelingen van het bestuur’.

Aangezien we het formele deel van de vergadering niet te lang willen laten duren hebben we een beperkte agenda. De ervaring leert nl. dat de aandacht vasthouden online moeilijk is. Om toch voldoende tijd voor de fusie en de jaarstukken te hebben is er dit keer voor gekozen geen spreker uit te nodigen. Wel is het de bedoeling met elkaar een online borrel te houden na afloop waardoor we hopelijk weer ‘ns wat bij kunnen praten.

Om het allemaal soepel te laten verlopen willen we jullie twee dingen vragen;

1. Meld je aan via info@popauteurs.nl voor de vergadering, met een emailadres waarop we je kunnen uitnodigen voor de online sessie.
2. Als je vragen hebt stuur die dan uiterlijk in op vrijdag 26 juni. Het bestuur zal de vragen beantwoorden in de ledenvergadering en de antwoorden vervolgens ook op de website plaatsen.

De agenda van de ALV ziet er al volgt uit:

Maandag 29 juni 2020 Algemene leden vergadering Popauteurs.nl, 19.30 uur online.

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken, mededelingen en vaststellen agenda
3. Notulen ledenvergadering 2019
4. Jaarverslag van het bestuur over 2019
5. Financieel jaarverslag 2019
6. Exploitatieverslag 2019 en verslag van de kascommissie voor het nazien van de boeken over 2019
7. Fusie met BAM!
8. Rondvraag
9. Sluiting

Online borrel en tijd om elkaar bij te praten over ontwikkelingen in de muziekindustrie en meer.

Met vriendelijke groet van het Popauteursbestuur.

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug