Nieuws

Nieuwsbrief week 24, 2020

BELANGRIJKE INFORMATIE

Beste leden van Popauteurs.nl,

Op 29 juni 2020 om 19.30 uur zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Popauteurs.nl plaatsvinden. Via jullie computerscherm dit keer, want Coronamaatregelen verhinderen ons helaas om voor de vergadering fysiek bij elkaar te komen.

Dit wordt een hele belangrijke vergadering vanwege de a.s. fusie met BAM!, waarvoor de leden nu definitief hun goedkeuring kunnen geven. Wij verzoeken je, als je nog vragen hebt over de fusie, deze uiterlijk 26 juni door te geven via info@popauteurs.nl. Overigens kunnen ook tijdens de vergadering nog vragen worden gesteld. De stukken m.b.t. de fusie, inclusief de jaarcijfers, staan online en vind je hier. Het jaarverslag van het bestuur zal ook z.s.m. op de site te vinden zijn.

Aangezien we het formele deel van de vergadering niet te lang willen laten duren, hebben we een beperkte agenda. De ervaring leert nl. dat de aandacht vasthouden online moeilijk is. Om toch voldoende tijd voor de fusie en de jaarstukken te hebben, is er dit keer voor gekozen geen spreker uit te nodigen. Wel is het de bedoeling met elkaar een online-borrel te houden na afloop, waardoor we hopelijk weer ‘ns wat kunnen bijpraten.

Om het allemaal soepel te laten verlopen willen we jullie twee dingen vragen;
1. Meld je vóór maandag 22 juni via info@popauteurs.nl aan voor de vergadering, met een e-mailadres waarop we je kunnen uitnodigen voor de online-sessie. Je ontvangt dan later nog aanwijzingen hoe de online-meeting precies in zijn werk gaat
2. Als je vragen hebt, stuur die dan uiterlijk vrijdag 26 juni in. Het bestuur zal de vragen in de ledenvergadering beantwoorden en de antwoorden vervolgens ook op de website plaatsen

De agenda van de ALV ziet er al volgt uit:

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken, mededelingen en vaststellen agenda
3. Notulen ledenvergadering 2019
4. Jaarverslag van het bestuur over 2019
5. Financieel jaarverslag 2019
6. Exploitatieverslag 2019 en verslag van de kascommissie voor het nazien van de boeken over 2019
7. Fusie met BAM!
8. Rondvraag
9. Sluiting

Aansluitend een online-borrel en tijd om elkaar bij te praten over ontwikkelingen in de muziekindustrie en meer.

De Algemene Ledenvergadering van Popauteurs.nl vindt dus plaats op maandag 29 juni 2020 om 19.30 uur (online!).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Popauteurs.nl,
Tom Peters, voorzitter

Gesprek met Bernard Kobes (Buma/Stemra) over Coronacrisis

Het Coronavirus heeft de samenleving tot stilstand gebracht. Tal van sectoren zijn hard getroffen door de maatregelen die de verspreiding van het virus moeten tegengaan. Met name de live- en entertainmentindustrie krijgt klappen die nog lang zullen nadreunen. Entertainment Business sprak met Bernard Kobes, bestuursvoorzitter van Buma/Stemra, over onder meer de impact van de Coronacrisis en zijn toekomstverwachtingen. “Onze achterban was in één klap een groot deel van hun inkomsten kwijt. Zoals het eruitziet zijn we nog niet klaar met de problemen, al zijn de eerste lichtpuntjes te zien. Op 1 juni zijn eerste versoepelingen ingegaan en hopelijk gaan op 1 juli de deuren verder open. Maar dat is nog lang niet genoeg om de problemen in de sector op te lossen.”
Bekijk hier het hele interview.

BREIN haalde 564 illegale sites en diensten offline in 2019

Stichting BREIN heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. Daarin staat onder meer een overzicht van alle handhavingsacties die in 2019 verricht werden. Hieronder een samenvatting. Alle acties betreffen muziek, video (films en series), boeken, geschriften, beeld en games, tenzij anders vermeld:
- 596 onderzoeken voltooid, 243 lopend
- 564 illegale sites/diensten verwijderd (downloading of streaming)
- 1 site (The Pirate Bay) en 258 TPB proxy’s/mirrors dynamisch geblokkeerd op IP en DNS; 333 proxy’s hebben hun dienst gestaakt
- 23 illegale handelaren van IPTV/VOD-abonnementen gestopt
- 12 Facebookgroepen verwijderd
- 1.184.614 zoekresultaten verwijderd en, op verzoek, 1.854 cyberlocker files en 1.107 YouTube bestanden
- 1.818 advertenties met online-aanbod verwijderd

Stichting BREIN verzorgt de collectieve bescherming van auteurs- en naburig recht voor makers, uitvoerende kunstenaars en de creatieve media-industrie, zoals producenten, uitgevers, omroepen, distributeurs en platforms. Bij BREIN zijn rond de dertig branche- en collectieve beheersorganisaties en hun leden aangesloten, tezamen enkele duizenden bedrijven en tienduizenden makers met betrekking tot muziek, films, series, boeken, geschriften, beeld en games.
Download hier het hele jaarverslag 2019 (pdf).

Björn Ulvaeus steunt debat over streaminginkomsten auteurs

Eind mei is Björn Ulvaeus, een van de oprichters van ABBA en schrijver van meer dan 150 hits, benoemd tot president van CISAC. Dit is de wereldwijde federatie van auteursrechtorganisaties en het grootste netwerk van makers ter wereld.
In die rol heeft hij zich direct geschaard achter de Keep Music Alive-campagne van de Ivors Academy en de Musicians’ Union. Deze actie is onder meer bedoeld om streaming te ‘repareren’. De initiatiefnemers vinden dat er een nieuw model moet komen voor de doorbetaling van streaming royalty’s, waarbij auteurs een groter deel van de taart krijgen.
Ulvaeus is het daar dus mee eens. Tegenover Music Week zegt hij: “Ik droom ervan om alle partijen rond de tafel te krijgen. Dan kunnen we elkaar recht aankijken en elkaar de vraag stellen: ‘Is dit eerlijk? Is dit de weg naar voren?’. Ik denk van niet. Het betaalmodel moet transparanter, zodat iedereen weet dat men verdient wat men zou moeten verdienen.”

Ook interessant:

 

Kijk op onze website www.popauteurs.nl hoe je snel met ons in contact komt!

terug